Legislația în domeniul achizițiilor publice și infrastructurii

legislatie
Legislația în domeniul achizițiilor publice și infrastructurii
0

#1

Iată, în sfârșit, o modificare bună și mult necesară:

Pe scurt: Prin acest ordin, autoritățile susțin că aceste termene vor fi scurtate la 2 – 4 luni, în funcție de complexitatea actelor care trebuie studiate.


#2

O știre importantă care afectează și domeniul acesta al achizițiilor publice și infrastructurii…

CCR a admis sesizarea lui Iohannis privind modificarea Legii care sancționează faptele de corupție / Actul de corupţie trebuie sancţionat indiferent de beneficiarul folosului necuvenit

CCR a admis sesizarea președintelui Klaus Iohannis privind Legea care sancționează faptele de corupție, articolul care face refererire la infracțiunea asimilată corupției, în sensul condiționării săvârșirii acesteia de obținerea pentru sine a foloaselor materiale necuvenite fiind neconstituțional, relatează Mediafax.


#3

A fost publicat în monitorul oficial Hotărârea de Guvern 845 din 24 octombrie 2018.

Textul complet al regulamentului poate fi consultat aici:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/206438

Articolul 4
(1) Recepția construcțiilor de orice categorie și clasă de importanță se efectuează de către investitor, atât pentru construcții noi, cât și în cazul intervențiilor la construcții existente, pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire/desființare și se realizează în două etape:
a) recepția la terminarea lucrărilor;
b) recepția finală, la expirarea perioadei de garanție.
(2) Recepția poate fi admisă sau respinsă, motivat.
Articolul 5
(1) Recepția la terminarea lucrărilor și, respectiv, recepția finală pot fi realizate și pentru loturi, secțiuni, sectoare sau obiecte de lucrări incluse în autorizația de construire/desființare, în cazul în care investitorul decide astfel, în condițiile legii și ale prezentului regulament, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) pot fi utilizate separat conform destinației lor;
b) pot fi exploatate în condiții de siguranță și respectă cerințele fundamentale aplicabile;
c) există confirmarea scrisă a proiectantului privind îndeplinirea condițiilor de la lit. a) și b).
(2) În sensul prezentului regulament, recepția prevăzută la alin. (1) se supune regimului juridic al recepției la terminarea lucrărilor, respectiv al recepției finale.

Practic, inclusiv actualele lucrări de infrastrutură pot fi deschise traficului, evident, dacă se ajunge la o înțelegere între părți. Regulamentul mai prevede că se pot și prelua părți din lucrare, fără a se face o recepție:

Capitolul II Preluarea unor părți de construcție
Articolul 6
(1) Până la terminarea întregii lucrări prevăzute în contract, în cazul în care investitorul decide astfel, pot fi preluate părți din construcție într-un anumit stadiu fizic de execuție, în baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat între executant și investitor. Procesul-verbal de predare-primire încheiat între executant și investitor nu reprezintă un proces-verbal de recepție pentru partea de lucrare în cauză.
(2) În procesul-verbal de predare-primire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, se consemnează, în mod obligatoriu, după caz: starea părții de construcție în cauză, viciile constatate rezultate în urma execuției necorespunzătoare, pentru care au fost dispuse măsuri și termene în vederea remedierii acestora, măsurile de conservare a lucrărilor executate. Măsurile de conservare a lucrărilor executate vor fi elaborate de către proiectant.
(3) Toate riscurile și pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului, cu excepția viciilor ascunse și a celor care decurg din executarea necorespunzătoare a lucrărilor.
Articolul 7
În cazul în care investitorul a preluat părți de construcție, la recepția la terminarea lucrărilor acesta trebuie să pună la dispoziția comisiei de recepție procesul-verbal de predare-primire prevăzut la art. 6.