CF200 Brașov - Sibiu - Vințu de Jos - Curtici si CF200A Vințu de Jos - Coșlariu

CF200 este compusă din 2 secțiuni complet diferite:

 1. Vințu de Jos - Simeria - Arad - Curtici: linie dublă electrificată, reabilitată sau în curs de reabilitare pentru VS 160 km/h (la finalizarea lucrărilor)
 2. Brașov-Sibiu-Vințu de Jos: linie simplă, neelectrificată, neprevăzută în vreun program de reabilitare, VS 80 km/h cu mici excepții la 100 km/h și cu multe multe restricții de viteză locale.

CF200A:

 1. În plus avem legătura dublă electrificată și reabilitată cu M300, legătură numita M200A, adică Vințu de Jos - Coșlariu. VS 160 km/h (la finalizarea lucrărilor de semnalizare)

Lucrările pentru una dintre cele mai importante investiții în infrastructura feroviară, autorizate să înceapă

Unul dintre cele mai importante proiecte de investiții în infrastructura feroviară derulat de C.N.C.F. „CFR” – S.A, sub coordonarea Ministerului Transporturilor, “Reabilitarea liniei de cale ferată Simeria – Curtici - Frontieră, parte componentă a Coridorului IV Pan European, Tronson km 614+000 - km 470+022 (Simeria)“. Județul Arad și Județul Hunedoara – ETAPA II - amplasament existent și culoar expropriat exclusiv intervalul km 547+625 – km 547+325- culoar expropriat – lungime de 144 km. a primit, marți 22 mai a.c., autorizația de construire pentru executarea lucrărilor. Proiectul este finanțat din fonduri europene prin programul POIM.

Proiectul prevede reabilitarea infrastructurii liniilor curente și directe din stații, a macazelor și a altor linii din stații, conform noii configurații a stațiilor aprobată la faza Studiu de Fezabilitate.

Lucrările de execuție autorizate sunt următoarele:

 • Lucrări de terasamente: lucrări de rambleu și debleu, cca. 2.949.643 mc
 • Lucrări de suprastructură c.f.: reabilitarea liniilor curente și directe din stații, a liniilor abătute, a capetelor stațiilor în zona schimbătoarelor, a macazelor și a altor linii din stații.
 • Lucrări de consolidare: ziduri de sprijin din b.a., piloți forați, diverse reparații la ziduri de sprijin existente, etc
 • Lucrări de artă: 3 tuneluri, 1 polată, 46 pasaje superioare si inferioare și poduri, 54 podețe
 • Lucrări de scurgerea apelor: drenuri, șanțuri, etc
 • Lucrări de drum- drumuri întreținere, tehnologice, etc.
 • Lucrări de construcții aferente infrastructurii feroviare inclusiv instalații și utilități corespunzătoare: peroane, copertine, pasarele pietonale, construcții anexe (garduri, fundații piloni și stâlpi de iluminat, clădiri-container pentru semnalizări, antene GSM-R, etc)
 • Lucrări de relocări/protejări utilități (inclusiv supratraversări și subtraversări): se vor realiza în amplasamentul existent și in culoarul expropriat suplimentar, conform proiectelor avizate de beneficiarii utilităților și legislației în vigoare, după caz, vizate și ștampilate spre neschimbare
 • Instalații Feroviare :linie de contact, semnalizare, telecomunicații, energoalimentare, iluminat capete stații , protecția instalațiilor din cale și vecinătate, etc
 • Lucrări privind siguranța circulației feroviare: conform proiect și în conformitate cu normele și legislația în vigoare, cu respectarea instrucțiilor specifice pe toată durata desfășurării lucrărilor
 • Lucrări de protecția mediului: în conformitate cu Acordul de mediu nr. 20/07.09.2012 emis de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Timișoara și cu legislația și normele generale și locale în vigoare.

Ordinul de începere a lucrărilor va fi emis la începutul lunii iunie a.c., după predarea amplasamentelor.

Valoarea lucrărilor autorizate, fără TVA este de 2.917.026.351,819 lei.

Durata de execuție a lucrărilor este de 3 ani, de la data începerii efective a lucrărilor. Autorizația de construire este valabilă pe toată perioada implementării proiectului, până la finalizarea executării lucrărilor, respectiv până la data semnării procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor.

Lucrările autorizate sunt împărțite în patru contracte și vor fi realizate de Asocierea Astaldi SpA Italia - FCC Construccion SA Spania, Asocierea Aktor – Alstom - Arcada și Asocierea FCC Construccion SA Spania - Astaldi SpA Italia – Convensa Spania.

Pentru acest proiect a mai fost emisă în anul 2017 o autorizație de construire – Etapa I, prin care au fost autorizate lucrările care se desfășoară pe amplasamentul existent, pentru care nu erau necesare exproprieri.

http://mt.gov.ro/web14/spatiul-media/comunicate-de-presa/1990-22052018